• Gmail O correo electrónico de Google Traducido de: http://www.slideshare.net/aprendeconlastic/crear-cuenta-en-gmail
 • Gmail Crear unha conta de correo electrónico Enviar e recibir mensaxes Organizar as mensaxes Seguridade
 • Creando unha conta (I)
 • Creando unha conta (II)
 • Creando unha conta (III)
 • Creando una cuenta (III)
 • Xa creamos a conta de correo e de acceso a Google Non esquezas o teu nome de rexistro e o teu contrasinal !!!!
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Crear conta en Gmail

by urraca60

on

Report

Category:

Education

Download: 0

Comment: 0

700

views

Comments

Description

Download Crear conta en Gmail

Transcript

 • Gmail O correo electrónico de Google Traducido de: http://www.slideshare.net/aprendeconlastic/crear-cuenta-en-gmail
 • Gmail Crear unha conta de correo electrónico Enviar e recibir mensaxes Organizar as mensaxes Seguridade
 • Creando unha conta (I)
 • Creando unha conta (II)
 • Creando unha conta (III)
 • Creando una cuenta (III)
 • Xa creamos a conta de correo e de acceso a Google Non esquezas o teu nome de rexistro e o teu contrasinal !!!!
Fly UP