Filipino Detailed Lesson Plan

  • Published on
    07-Dec-2015

  • View
    173

  • Download
    20

DESCRIPTION

Oktubre 1, 2015 Biyernes Banghay-aralin sa Pagtuturo Baitang 7 I.Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na: 1. Nakatutukoy ang mga bahagi ng maikling…

Transcript

Oktubre 1, 2015 Biyernes Banghay-aralin sa Pagtuturo Baitang 7 I.Layunin: Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na: 1. Nakatutukoy ang mga bahagi ng maikling kuwento. 2. Nakapagpapaliwanag ng mga nilalaman ng mga bahaging ito. 3. Nabibigyang kahalagahan ang bawat sangkap ng maikling kuwento. 4. Nakapaglalahat ng mga tinalakay tungkol sa bahagi ng maikling kuwento. 5. Nakakahalok sa talakayang pangklase at pangkatang gawain. II. Paksang-aralin: Papel de Lihaâ Bahagi ng maikling kuwento at nilalaman nito. Sanggunian: Remigio, Ompong, 2003, Papel de liha, Adarna House, Inc. Mga kagamitan: Pantulong biswal, whiteboard marker, pambura III. Pamamaraan: 1. Panimulang Gawain: A. Pambungad na Panalangin: a. Bago tayo magsimula, Ginoong Michael, pangunahan moa ng panalangin. b. Bb. Angelica, bigyan mo ng repleksiyon ang binasang panalangin ni Ginoong Jesusito. B. Pagbati C. Pagtatala ng lumiban D. Pagganyak na Gawain: Papangkat-pangkatin ang mga mag-aaral, bibigyan ng sobre bawat pangkat, nakapaloob dito ang mga bahagi ng kuwento ng Papel de Liha. Pagkatapos ay ipapatanghal ito sa harapan. Mga gabay na tanong: 1. Base sa mga itinanghal ninyo kanina, lubos ba ninyong naunawaan ang kuwento? 2. Bakit sa tingin ninyo hindi ninyo ito lubos na naintindihan? 3. Ano sa tingin ninyo ang magiging paksang-aralin natin ngayong umaga? 2. Paglalahad: A. Presentasyon: Ipapaliwanag ang tatlong bahagi ng maikling kuwento sa mga mag-aaral. Mula sa kuwentong Papel de Liha, ipapatukoy sa mga mag-aaral kung ano ang simula, gitna at wakas. Mga bahagi o sangkap ng maikling kuwento: I. Simula- dito matatagpuan ang tauhan, tagpuan at sulyap na suliranin. a. Tauhan- dito nalalaman kung sino-sino ang mga gaganap na tauhan sa kuwento at kung ano ang gagampanan nila, maaaring maging bida, kontabida o suporta. b. Tagpuan- dito nakasaad ang mga lugar na pinangyayarihan ng mga aksyon o insidente gayundin ang panahon kung kalian naganap ang kuwento. c. Sulyap na suliranin- kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. II. Gitna- dito naman makikita ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. a. Saglit na kasiglahan- naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. b. Tunggalian- bahaging kababasahan ng pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kakaharapin na minsan ang sarili, kapwa o sa kalikasan. c. Kasukdulan- pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ang pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kaniyang pinaglalaban. III. Wakas- matatagpuan ditto ang kalakasan at katapusan. Minsan ang biting bahagi ay matatagpuan lamang sa ibang kuwento. a. Kakalasan- bahaging nagpapakita ng unti-unting pagbaba mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. b. Katapusan- kababasahan ng magiging resolusyon ng kuwento. Maaaring pagkatalo o pagkapanalo, masaya o malungkot. c. Bitin- ito ang bahaging iniiwan ang katapusan ng kuwento sa mambabasa. Maaaring maghinuha o umisip ang mambabasa ng gusto nilang maging wakas ng kuwento. 3. Pangwakas na Gawain:. A. Pagbubuod Ang maikling kuwento ay may tatlong bahagiâ simula, gitna at wakas. Ang simula ang pinakaunang bahagi ng kuwento. Ito ang pumupukaw sa atensyon ng mga mambabasa, dito makikita ang tauhan, tagpuan at suliranin. Gitna naman ang parteng pinakamadula, dito makikita ang saglit na kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Pinakahuli naman ang wakas na bahagi ng kuwento, dito makikita ang kakalasan, katapusan at bitin. B. Paglalahat: Pagkatapos talakayin ang akda, natutuhan kong ____________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. C. Pagpapahalaga: Mahalagang maunawaan at malaman natin ang banghay ng pagkakasunod-sunod ng bahagi o sangkap ng isang maikling kuwento. Hindi makakatayo o mabubuo ang isang kuwento kung kulang ang isang bahagi nito. Kung walang tauhan, problema o resolusyon, hindi ito matatawag na maikling kuwento. Katulad ng lamang ng ating katawan, bawat bahagi nito ay mahalaga at may tungkulin, kung wala tayong paa, mabubuhay pa din naman tayo ngunit ramdam nating may kulang gayundin sa kuwento, maaaring magkaroon ng simula at gitnang bahagi ang kuwento nang walang wakas na bahagi ngunit hindi ito matatawag na kuwento kung kayaât masasabi natin na bawat sangkap ng kuwento ay mahalaga. D. Paglalapat: Tatawag ng limang mag-aaral at papapuntahin sa harapan upang magkaroon ng isang dugtungang pagkukuwento. Sisimulan ng guro ang kuwento at dudugtungan ito ng mga mag-aaral na susundin ang bahagi ng maikling kuwento hanggang umabot ito sa katapusan ng kuwento. E. Ebalwasyon: Sa ikaapat na bahagi ng papel, sagutan ang mga sumusunod: 1. Anong bahagi ng kuwento matatagpuan ang tauhan? 2. Dito makikita ang unti-unting pagbaba ng aksyon mula sa maigting na pangyayari. 3. Sa sangkap ng maikling kuwentong ito makikita ang maaring maging problema ng pangunahing tauhan. 4. Dito binibigyang resolusyon ang problema sa kuwento. 5. Anong bahagi ang pinakamadula sa maikling kuwento? F. Takdang-aralin: Sa ikalawang bahagi ng papel, subukang gumawa ng sariling maikling kuwento. Maaaring batay ito sa inyong mga karanasan o karanasan ng ibang tao. Maaaring tungkol ito sa paborito mong hayop o mula sa iyong panaginip. Anumang paksa ay maaaring gamitin. Nagpakitang turo: Ellema, Thea Marie A. BSE31

Recommended

View more >