Check - List Extintores.xlsx

  • Published on
    16-Dec-2015

  • View
    2

  • Download
    0

Transcript

Extintores MaioINSPEO DE SEGURANA EM EXTINTORES

DADOS DA UNIDADEMs:Maro DESCRIO: 01 Alojamento, 02 Armao, 03 Carpintaria, 04 Usina de Concreto, 05 Baia de Produtos Quimicos, 06 Escritorio.Ano:2015Tcnico em Segurana ou responsvel:Quantidade total, os 6 extin.Sim ( x ) No ( ) Enc. De ObraMaciel Ferreira BispoCONFORMIDADE E N DE REACONFORMIDADE: 1CONFORMIDADE: 2CONFORMIDADE: 3CONFORMIDADE: 4CONFORMIDADE: 5CONFORMIDADE: 6SIM - NO - NO APLICVELSIMNON.ASIMNON.ASIMNON.ASIMNON.ASIMNON.ASIMNON.AIdentificaoxxxxxxCarga / RecargaxxxxxxRetestexxxxxxxPinturaxxxxxxLacrexxxxxxManmetroxxxxxxBico ou difusorxxxxxxPunhoxxxxxxRecarga no mesmo estadoxxxxxxAlavanca/pistolaxxxxxxAnl de idntificaoxxxxxxSuporte no pisoxxxxxxBem sinalizaoxxxxxxLocalizaoxxxxxxExtintor desobistrudoxxxxxxProteo intempriesxxxxxxEst bem fixadoxxxxxxAdequado classe do fogoxxxxxxTrabalhadores aptos ao usoxxxxxxOutrosxxxxxxxxxxxOBSERVAES:

Tcnico em Segurana:

Extintores JunhoINSPEO DE SEGURANA EM EXTINTORES

DADOS DA UNIDADEMs:Maro DESCRIO: 01 Alojamento, 02 Armao, 03 Crpintaria, 04 Usina de Concreto, 05 Baia de Produtos Quimicos, 06 Escritorio.Ano:2015Tcnico em Segurana ou responsvel:Quantidade total, os 6 extin.Sim ( x ) No ( ) Supervisor do Setor:CONFORMIDADE E N DE REACONFORMIDADE: 1CONFORMIDADE: 2CONFORMIDADE: 3CONFORMIDADE: 4CONFORMIDADE: 5CONFORMIDADE: 6SIM - NO - NO APLICVELSIMNON.ASIMNON.ASIMNON.ASIMNON.ASIMNON.ASIMNON.AIdentificaoxxxxxxCarga / RecargaxxxxxxxxxxxxPinturaxxxxxxLacrexxxxxxManmetroxxxxxxBico ou difusorxxxxxxPunhoxxxxxxRecarga no mesmo estadoxxxxxxAlavanca/pistolaxxxxxxAnl de idntificaoxxxxxxSuporte no pisoxxxxxxBem sinalizaoxxxxxxLocalizaoxxxxxxExtintor desobistrudoxxxxxxProteo intempriesxxxxxxEst bem fixadoxxxxxxAdequado classe do fogoxxxxxxTrabalhadores aptos ao usoxxxxxxOutrosxxxxxx

OBSERVAES:

Tcnico em Segurana: